Despre fierul viu vorbesc, înainte de toate, lucrările sculptorului George Sorin Purcaru. Purcaru, născut în cetatea siderurgiei, la Dunăre, priveşte fierul în relaţia lui cu focul şi cu apa, elementele eterne ale vieţii.
Faptul că la realizarea asamblajelor sale se foloseşte de unealta sudorului, şi nu de nituri, nu ţine, simplu şi placid, de o tehnică de „execuţie”, ci de o poetică. Bucăţile metalice, croite potrivit unui plan elaborat minuţios, însă nu într-atît încat să descurajeze improvizaţia, vioiciunea surprizei, sînt cusute la flacără, pentru a se asigura intima, organica lor contopire în desenul de ansamblu al obiectului sculptural. Acesta trebuie să rămînă animat, chiar atunci cînd îşi propune să figureze regresiunea spre anorganic, decrepitudinea. Cînd nu este, sculptorul se foloseşte de şocul unor obiecte comune, uzate, descoperite în ambianţă şi inserate, pitoresc, în urzeala metalică. (...)
Cu aceasta am trecut, aproape involuntar, către celălalt punct al interesului pe care îl solicită surprizele plastice ale lui Sorin Purcaru. E vorba de conexiunea lor cu apa. Ea poate fi sesizată nu doar la nivelul unor elemente de detaliu (...) ci şi în planul, mai abstract, al expresiei, de pildă în rotunjimea de val dunărean a unor volume. Sau în aspectul vag catifelat, evocînd muşchiul vegetal, pe care l-au căpătat suprafeţele sculpturilor expuse mai multă vreme în mediu umed. Pulberea pamīntie – efect al coroziunii – diseminata, ca o ceata impalpabila, pe obiecte, īntipareste sentimentul

 

paradoxal al unei expansiuni a viului în chiar irecuzabilul acestei negaţii, pe care autorul o anticipează, extrapolînd-o la zona discursului, a conţinutului fabulatoriu al „ópusurilor”.
Căci – e important să se precizeze – invenţiile plastice ale lui Purcaru au şi un astfel de conţinut. Sculptorul nu se izolează, temător, în graniţe puriste. El aduce în aria sculpturii deriva condiţiei umane, poveştile tragice şi absurde ale speţei, pe care le tratează, însă, cu umor; un umor care nu exclude insinuarea ironică, sancţiunea. (...)
La Purcaru, înfiorările fierului au loc într-un plan din care bestia feroce, fiara a fost alungată. Desigur, după ce va fi fost fiartă, domolită în umorul complex. Tijele sale nu au aspectul băţos al triumfurilor imaginate de atîţia aşi ai fierului, bucăţile de sîrmă utilizate nu înţeapă iar tabla nu taie. Fierul, înmuiat la flacăra aparatului de sudură, cade în picuri de ceară, parcă, pe buza construcţiilor de fier, întîi spre a-i atenua ascuţişul, şi abia apoi pentru a lega între ele componentele metalice. (...)Se văd doar ţevile picioruşelor, fragile ca nişte fluiere de bambus. Efluviile humoristice dobîndesc, pe această treaptă de semnificare, culoarea neagră a apelor otrăvite, pe care însă nu o arată, dintr-o discreţie care e proprie marii arte. Clopoţelul, blocat în structura unor lucrări ale sculptorului, înfăşoară drama într-o muzică mută, prelung, infinit rezonantă!

Mihai Pamfil

 

Studii:                                   
Universitatea de Arte “George Enescu” Iași, secția sculptură - clasa profesor: Simion Cristea,
promoția 2001
Master în arte plastice  2003
Doctor în arte plastice și decorative 2012

Date profesionale:                
conferențiar universitar la Universitatea de Arte “George Enescu” Iași                     
membru U.A.P.  din 2002
membru Association Parisienne des Artistes Roumains

Expoziții personale:
1993 -   Galați  galeria ziarului   Viața Liberă 
2001 - Iași  galeria  Rotonda
2004 - Iași  galeria  Cupola expoziția  „Magazinu’ instalatorilor”
2006 - Iași  expoziția  „4 Clopotari”  galeria Triconc
2007 - Bacău   Muzeul de artă Bacău
2008 - Iași  galeria Dana, Iaşi  „Desene de sculptor” librăria Avangarde
2009 - Galați  Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi             
2011 - Iași  galeria Grand Hotel Traian, Iași  „ Intersecții”, Biblioteca Centrală Universitară sala B. P. Hașdeu
2013 - Iași  „ Celălalt Eu” galeria Grand Hotel Traian
2014 - Schwarzenbek galeria Mucha, Germania
2014 - Suceava „Inter – lumi”, Centrul de arhitectură, cultură urbană și peisaj „Uzina de Apă”
2015 - Schwarzenbek  „ Lumi imaginare”, galeria Mucha, Germania
2016 - Chișinău „ Imaginaria”, Biblioteca Municipală  B.P. Hașdeu, Republica Moldova
Freibourg, galeria Cathedrale, Elveția

Expoziții colective:
1997                                       
Expoziția „Student Art”  Muzeul de Artă Vizuală, Galați

1998                                       
Expoziția „Student Art”  Muzeul de Artă Vizuală, Galați
Expoziția „Muzica Formelor”  Muzeul de Istorie, Galați

2000                                       
Expoziția „Student Art”  Muzeul de Artă Vizuală, Galați
Expoziția „Student Fest”  Palatul Baroc, Timișoara
Expoziția „International Danubian Art” Muzeul de Artă Vizuală, Galați
Expoziția „140 de ani de invațământ artistic la Iași” galeria Cupola, Iași

2001                                       
Salonul anual al filialei UAP Iași editia 4“Artis 2000 ” Palatul Culturii, Iași
Salonul anual al filialei UAP Galați Muzeul de Artă Vizuală, Galați
Atelier 35  galeria Rotonda, Iași
Expoziția „480 de Minute”  asociația „Vector”  Baia Publică, Iași
Expoziția filialei UAP Iași  galeria Alfa, Bacău
Saloanele Moldovei  -galerii Chișinău - Bacău
Expoziție de grup  galeria Ștefan Dimitrescu, Iași
Salonul anual al filialei UAP Iasi ediția 5  “Artis2001”, Palatul Culturii, Iași

2002                                       
Atelier 35  galeria Cupola, Iași
Salonul oficial al profesorilor de arte vizuale Biblioteca Judeteana  „Gh. Asachi”, Iași
Expoziția de artă plastică a cadrelor didactice din Universitatea de Arte “G. Enescu” Iași galeria Cupola, Iași
Expoziția „Sculptură românească contemporană - Compoziția” Muzeul de Artă Vizuală, Galați
Saloanele Moldovei - galerii Bacău - Chișinău
Salonul anual al filialei UAP Iaşi - Ediţia a VI-a, 2002 Palatul Culturii, Iaşi

2003
Concursul pentru bursele Uniunii Artiștilor Plastici din Romania  galeria Galla, București  
Expoziție de pictură, sculptură, grafică, fotografie galeria Alfa,  Bacău
Atelier 35  galeria Ștefan Dimitrescu, Iași
Expoziția „Imagine și simbol”  galeria Cupola, Iași
Expoziția „Metamorfozele realului”  Muzeul de Artă, Constanța
Saloanele Moldovei  galerii Bacău-Chișinău
Expoziția premianților Uniunii Artistilor Plastici din România  Sala Floreasca,  București
Salonul anual al filialei UAP Iaşi – Ediţia a VII-a, 2003
World Trade Center,  Iași
Expoziția „Optiuni paralele”  galeria Apollo, București
Expoziția profesorilor Universității de Arte "George Enescu" Iași  - Muzeul  de Artă Chișinău

2004
Expoziția „Metamorfoze”   World Trade Center,  Iași
Atelier 35  galeria Cupola, Iași
Expoziția Grupului fară nume    Muzeul  Județean, Vaslui
Expoziție de sculptură și pictură Ateneul Tatarași, Iași
Salonul anual al filialei UAP Iaşi – Ediţia a VIII-a, Artis 2004 World Trade Center, Iași

2005                                       
Atelier 35 World Trade Center, Iași
Expoziția  „Deal” galeria Cupola, Iași
Expoziția „Opțiuni paralele„ Muzeul de Artă Vizuală, Galați
Expoziția „Amprente” galeria Cupola, Iași
Expoziția „Sculptori Români Contemporani” galeria Apollo, București
Expoziția „Desene de sculptori„  galeria Artis, București
Expoziția „Protest” galeria Galateca, București
Expoziția „Eklectic” galeria Cupola, Iași
Expoziția „Caractere”  galeria Anixis, Baden, Elveția
Saloanele Moldovei  galerii Bacău – Chișinău
Expoziția colectivă a U.A.P. Iași  - Chișinău
Expoziție colectivă  galeria Vert Art,  Piatra-Neamţ
Bienala „Lascăr Vorel”  Muzeul de Artă, Piatra Neamț
Salonul anual al filialei UAP Iaşi – Ediţia a IX-a, Artis 2005  World Trade Center, Iași
                                               
2006                                       
Expoziția „Alt eu” galeria Ștefan Luchian, Botoşani
Expoziția „Canalization  Civilization” galeria Cupola, Iași
Expoziția „Noua dezordine amoroasă” galeria Tonitza, Iași
Saloanele Moldovei  galerii Bacau – Chisinau
Expoziția „Estivala III” galeria Tonitza, Iași
Expoziția „Verpurdica” galeria Tonitza, Iași
Expoziția „Comunicare” Centrul expozițional Constantin Brancuși” Chișinău
Expoziția „La Orizont” galeria Cupola, Iași
Salonul anual al filialei UAP Iaşi – Ediţia a X-a, Artis  2006  World Trade Center,  Iași

2007                                       
Expoziția  „Valențe spirituale” galeria Cupola, Iași
Atelier 35 galeria Tonitza, Iași
Expoziția „Zoomorfe” Muzeul de Artă, Bacău
Expoziția  „Orașul„  Ateneul Tatarași, Iași
Expoziția „Eros”  galeria Anixis, Baden, Elveția
Expoziția „Interart” Universitatea Națională de Muzică, București
Expoziția  „Noi identități în pictura și sculptura românească după 1990”  galeria Dana, Iași
Saloanele Moldovei galerii Bacău – Chișinău
Salonul anual al filialei UAP Iaşi – Ediţia a XI-a, Artis 2007 World Trade Center, Iași
Expoziția „Ziua mea de luni” galeria Ștefan Luchian, Botoşani

2008                                       
Expoziția „Artişti ieşeni” galeria Senso, Bucureşti
Expoziţie colectivă galeria Tonitza, Iaşi
Expoziţia „Erotica” galeria Tonitza, Iaşi
Expoziţia „Dialog între formă şi culoare” galeria 7 pietre,  Piatra Neamţ
Expoziţia „Erotica” galeria Nicolae Mantu, Galaţi
Expoziţie colectivă galeria Baekero, Iaşi
Expoziţia „Şi noi avem vise”  galeria Cupola, Iaşi
Expoziţia „Maidanez” galeria Tonitza, Iași
Expoziţia „Arta în stradă”, Iaşi
Expoziţia „Tuşe plastice”  galeria Cupola, Iaşi
Saloanele Moldovei  galerii Bacău – Chișinău
Salonul naţional de sculptură mică galeria Apollo, Bucureşti
Salonul anual al filialei UAP Iaşi – Ediţia a XII-a, Artis 2008, World Trade Center, Iași

2009                                       
Expoziţia „13” galeria Tonitza, Iaşi
Expoziţia Simpozionului  Naţional de Acuarelă Celic-Dere, Argamum Ediţia a V-a  Muzeul de Artă Vizuală, Galaţi
Expoziţia „Conexiuni„  galeria Tonitza, Iaşi
Salonul Național Concurs de Artă Plastică Atitudini
Contemporane, ediția a II a, desfășurată în orașele Hunedoara, Sibiu, București,Constanța, Slobozia, Călărași, Curtea de Argeș,
Buzău, Focșani,Bîrlad, Piatra Neamț, Iași, Bistrița, Brașov
Expoziția „European week in Aparte” galeria Aparte, Iași
Salonul profesorilor de arte vizuale, galeria Tonitza, Iaşi
Expoziția „Umbre și lumini Ieșene” galeria Dana, Iași
Expoziție de pictură, grafică și sculptură complex Auto Padova, Iași
Saloanele Moldovei galerii Bacău – Chișinău
Salonul anual al filialei UAP Iaşi – Ediţia a XIII-a, Artis 2009, World Trade Center, Iași
Expoziția profesorilor Universitatii de Arte "GeorgeEnescu"Iași, galeria Aparte, Iași
Anuala internațională de Artă Holotropică galeria Cupola, Iaşi
Bienala „Lascăr Vorel”  Muzeul de Artă, Piatra Neamț
Expoziţia „Erotica” galeria Tonitza, Iaşi       
Salonul internațional de desen galeria Florean, Baia MareTgaleriahe
Anuala Art-Grup ediția a VIII a  „In lumina reflectoarelor", galeria Ștefan Luchian, Botoşani

2010
Expoziția „Pastila succesului” galeria Moldova Mall, Iași
Expoziția „Oameni” Ateneul Tatarași, Iași
Salonul profesorilor de arte vizuale, galeria Tonitza, Iaşi
Salonul de desen, galeria Tonitza, Iaşi
Expoziția „El Camino Sacral”, Showroom Iveco, Iași
Saloanele Moldovei galerii Bacău – Chișinău
Expoziția „Totem” ediția a VI a, galeria U.A.P. Târgu Mureș, Târgu Mureș
Expoziția „Între figurativ și simbolic-ipostaze de ieri și de azi”,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău,
Galeriile „Monique Roussel”- Liceul „Dimitrie Cantemir”, Iași
Salonul anual al filialei UAP Iaşi – Ediţia a XIV-a, Artis 2010, World Trade Center, Iași
Expoziția „Maeștri de ieri și de azi”, galeria Dana, Iași
Expoziția „ Interferențe artistice”, galeria Cupola, Iași

2011
Concursul internațional de Arte vizuale „Noi și Eminescu”, Muzeul „ Mihai Eminescu”, Iași
Salonul profesorilor de arte vizuale ediția a X a, galeria Dana, Iași
Expoziția „Inima”, galeria Moldova Mall, Iași
Expoziția „ 3 ani de Puncte Punct Puncte ” galeria Cupola, Iaşi
Expoziția „Transparența valorii dincolo de formă și culoare”, galeria Ștefan Luchian, Botoșani
Expoziţia „Cuvintele Liniei”, galeria Arcadia, Pașcani
Expoziția „Euro Invent” Muzeul Unirii, Iași
Expoziția „Arta în stradă” strada Lăpușneanu, Iași
Expoziția laureaților premiilor Eminescu pentru literatură, arte vizuale, colecții și colecționari Teiul de Aur și Teiul de Argint, galeria Geea, Botoșani
Expoziția „Erotica” galeria Dana, galeria Tonitza, Iași
Expoziția „Erotica” galeria Căminul Artei, București
Saloanele Moldovei galerii Bacău-Chișinău
Salonul anual de desen 2011, Muzeul de Artă Vizuală, Galați
Salonul anual al filialei UAP Iaşi – Ediţia a XIV-a, Artis 2011, World Trade Center, Iași
Expoziția „Dialog cu sacrul”, galeria de arta sacră a bisericii  Adormirea Maicii Domnului, Iași
Bienala „Lascăr Vorel”  Muzeul de Artă,  Piatra Neamț

 

Salonul de desen ediția a II a, galeria Cupola, Tonitza, Iași
Expoziția „Vârsta de bronz ediția a II a”, Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Bienala internaţională de pictură, sculptură, grafică „Meeting Point” 2011, galerii din Arad - România, Pecs - Ungaria

2012
Expoziția „Eminesciana” galeria Cupola, Iași
Festivalul Internațonal  „A.R.T.E.” galeria Tonitza, Iași
Expoziția „Eternul feminin”  galeria Grand Hotel Traian, Iași
Festivalul  Internațional „ Arta și tradiția în Europa” – ediția a III a galeria Cupola, Iași
Expoziția „5 artiști ieșeni” galeria Hotel Bellaria, Iași
Expoziția „Erotica” galeria Cupola, Iași
Expoziția internațională a creativitații și inovării 2012, galeria Universitară, Casa Balș, Iași
Expoziția Inventica 2012, galeria Tonitza, Iași
Saloanele Moldovei galerii Bacău-Chișinău
Expoziția „Arta la frontiera artelor ” galeria ICR, Budapesta
Salonul profesorilor de arte vizuale ediția a XI a, galeria Cupola, Iași
Expoziția „6 ani  de artă modernă și contemporană”, Palatul Roznovanu, Iași
Expoziția „ Viziuni contemporane”, Palas Mall, Iași
Expoziția „Totem” ediția a VII a, Palatul Culturii, Târgu Mureș, Târgu Mureș
Expoziția „Iașul de la modern la contemporan” palatul Roznovanu, Iași
Expoziția „Viziuni formale” Galeria Municipală, Iași
Bienala artelor plastice "Ion Andreescu", Galeriile de arta "Ion
Andreescu",  Buzau
Salonul anual al filialei UAP Iaşi – Ediţia a XV-a, Artis 2012, World Trade Center, Iași
Salonul Metalului 2012, galeria Orizont, București
Expoziția „Scara de apă”, galeria Pod Pogor, Iași
Expoziția „ Barrique Art”,  Muzeul de Arta Timișoara, Timișoara
Expoziția „ Despre îngeri” Galeria Municipală, Iași

2013                                       
Expoziția  „Eminesciana” ediția a III a, galeria N. Tonitza Iași, Fundația Culturală Doctor Constantin Teodorescu, Bârlad
Expoziția „ Art Bunavestire XXVII” Muzeul Țării Oașului, galeria Dr. Mihai Pop, Negrești Oaș
Expoziția „ Transmutații”, galeria Melnicow, Heidelberg, Germania
Saloanele Moldovei galerii Bacău-Chișinău
Expoziția „ Profesori și mereu studenți”, galeria Amfiteatru, Iași
Expoziția „ ROGVAIV” Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Bistrița
Expoziția „Impresii”, galeria hotel Bellaria, Iași
Expoziție de pictură și sculptură, UNAgaleria, București
Expoziția „ Gânditorul, Inventica  2013 ”, galeria Casa Alecu Balș, Iași
Expoziția „ Festivalul Internațional al Educației FIE, galeria Pallady, Iași
Expoziția taberelor de creație vizuală, ediţia I, galeria Cupola, Iași
Expoziția „Crucea”, Manastirea Golia, Iași
Expoziția „ Dialoguri interculturale și artistice” în cadrul Festivalului Internațional itinerant A.R.T.E., galeria Tonitza, Iași
Salonul anual al filialei UAP Iaşi – Ediţia a XVI-a, Artis 2013, World Trade Center, Iași
Expoziţia ”Mirajul Cetății”, ediţia a III a 2013, galeria Cupola, Iași
Expoziția „ Salonul profesorilor de arte vizuale editia a XIII a, galeria Tonitza, Iași, Centrul expozițional Constantin Brâncuși, Chișinău
Expoziția „ Simeza Artei Ieşeane”, galeriile Fundaţiei Regale, B.C.U., Iași
Expoziția „Vârsta de bronz” ediția a III a, Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Expoziția „Dialog cu sacrul”, galeria de arta sacră a bisericii  Adormirea Maicii Domnului, Iași
Bienala „Lascăr Vorel”  Muzeul de Artă,  Piatra Neamț
Expoziția „ Christmas Art Fair ”, Galeria Theodor Pallady, Iași

2014
Expoziția  „Eminesciana” ediția a IV a, galeria Cupola, Iași
Expoziția „ Barrique Art”, Palas Mall, Iași
Expoziția „Vârsta de bronz” ediția a III a, galeriile U.A.P. Bistrița Năsăud
„Festivalul Internațional A.R.T.E.”, galeria Theodor Pallady, Iași
Expoziția „Inima”, galeria Palas Mall, Iași
Expoziția „ ISART- Artiști ieșeni la Blaj”, Muzeul de Istorie „ Augustin Bunea”, Blaj
Expoziția „ Rogvaiv III”, Complexul muzeal „ Iulian Antonescu” Bacău
Expoziția „ Perspective”, galeria hotel Bellaria, Iași
Expoziția „ Artiști absolvenți la Iași 1860-2014 - Generații recente” galeriile Fundaţiei Regale, B.C.U., Iași
Saloanele Moldovei galerii Bacău-Chișinău
Expoziția „ Small monuments” Museum für Bergedorf und die Vierlande | Schloss Hamburg-Bergedorf, Hamburg-Bergedorf, Germania
Expoziția „ Festivalul Internațional al Educației FIE 2014, Piața Unirii, Iași
Expoziția „Empatii”, galeria Tonitza, Iași
Expoziția taberei de pictură și sculptură „ Piața Unirii, Piața artelor” galeria Cupola, Iași
Expoziția „ Vagiti Ultimi”  ediția a III a, Pallazo Duchi D Acquaviva, Cisternele Romane, Atri, Italia
Expoziția „Crucea”, Manastirea Golia, Iași
Expoziția „Traumland”, galeria Tiny Griffon Gallery, Nuremberg, Germania
„Expoziția internațională de grafică mică”, galeria Theodor Pallady, Iași
Salonul anual al filialei UAP Iaşi, Artis 2014, B.C.U. Iași
Expoziția „ Decorativ Art 2014”, Palatul Parlamentului, Sala Constantin Brâncuși, București
Expoziția „Dialog cu sacrul”, galeria de arta sacră a bisericii  Adormirea Maicii Domnului, Iași
Salonul profesorilor de arte vizuale, galeria Cupola, Iași

2015
Expoziția „Despre Eminescu” , galeria Th. Pallady, Iași
Expoziția „Reflexivity”, galeria Artyourself, București
Salonul Naţional de Plastică Mică - Brăila 2015, galeria ,, Gheorghe Naum'' a Muzeului Brailei ,,Carol I'', Brăila
Festivalul internațional A.R.T.E., galeria Cupola, Iași
Expoziția „ Reverii”, galeria hotel Bellaria, Iași
Expoziția internațională a creativitații și inovării 2015, galeria Universitară, Casa Balș, Iași
Expoziția „Conviețuiri”, Palatul Roznovanu, Iași
Expoziția „ Generații recente”, galeriile Fundaţiei Regale, B.C.U., Iași
Expoziția „ Festivalul Internațional al Educației FIE 2015”, „Piața Unirii, Piața artelor”,  galeria mobilă, Piața Unirii, Iași
Expozitia „ Viziuni Paralele”, Muzeul de Arta Piatra Neamț, Piatra Neamț
Expozitia „ Viziuni Paralele II”, galeria Cupola, Pallady, Iași
Expoziția „ Rumanische Kulturwocher”, galeria Anixis, Baden, Elveția
Salonul anual al filialei UAP Iaşi, Artis 2015, B.C.U. Iași
Expoziția „ Totem”, Palatul Culturii, Târgu Mureș
Expoziția de grafică a U.A.P. Iași, I.C.R. Tel Aviv, Israel
Expoziția „Conexiuni”, galeria Pallady, Iași
Târgul de artă „ CONSUM ART”, Nuremberg, Germania
Expoziția „Dialog cu sacrul”, galeria de arta sacră a bisericii  Adormirea Maicii Domnului, Iași

2016                                       
Expoziția „ Tineri artiști ieșeni”, galeria Tonitza, Iași
Salonul Internațional al Profesorilor de Arte Vizuale, ediția a XV a 2016, galeria Pallady, Iași
Expoziția „ Desenul post Brâncuși”, Galeriile Municipale de Arta Târgu Jiu, Târgu Jiu
Expoziția „ Inima”, Grădina botanică „ Anastasie Fătu” a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Iași
Expoziția „ Autoportret”, galeriile Karo, Bacău
Expoziție de pictură și sculptură  Spiegel Haus, Hamburg, Germania
Festivalul Internațonal  „A.R.T.E.” galeria Tonitza, Iași
Expoziția „ Simeza Ieșeană”, galeria mobilă, Piața Unirii, Iași
Expoziția „ În centrul universului”, galeria de arta a Primăriei Municipiului Iași, Iași
Expoziția internațională a creativitații și inovării „EUROINVENT” 2016, Galeria Universitas, Casa Balș, Iași
Expoziția „ Generații recente”„ Arte vizuale la Iași”, galeriile Fundaţiei Regale, B.C.U., Iași
Expoziția „ Două țări, un singur suflet”, Palatul Parlamentului European, clădirea Altiero Spinelli, Bruxelles, Belgia
Expoziția „ Skulpturen -  garten”, galeria Mucha, Schwarzenbek, Germania
Expoziția „ Empatii de o parte și de alta a Prutului”, galeria librăriei Cărturești, Iulis Mall, Iași
Expoziția „ Penta Art”, galeria Tonitza, Bârlad
Expoziția „ Tescani 40 de ani”, galeria Frunzetti, Bacău
Expoziția „Bienala Națională ”Metafore Incandescente”, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Cluj-Napoca

2017
Expoziția „ Intime 16”, galeria Espace 25, Freibourg, Elveția
Expoziția „ Hibernală”, galeria Theodor Pallady, Iași

Distincții:                  
Premiul I pentru tineret al Salonului anual al filialei UAP Artis 2000
Bursa Uniunii Artistilor Plastici pentru sculptura - 2003
Premiul pentru sculptura „Iftimie Bârleanu”, Salonul anual al filialei UAP Iaşi, Artis 2004
Medalia „Teiul de argint” Ipotesti  2005
Diploma de excelență a Salonului anual al filialei UAP Iaşi, Artis 2006, pentru expozitia “Verpurdica”
Premiul Ministerului Culturii şi Turismului al Republicii Moldova -  Saloanele Moldovei 2007
Premiul pentru sculptura Salonul anual al filialei UAP Iaşi, Artis 2008
Medalia  de aur Euro Invent în cadrul expoziției internaționale a creativitații și inovării 2009
Premiul special pentru sculptură în cadrul Expoziției internațională de artă plastică „Între figurativ și simbolic-ipostaze de ieri și de azi” 2011
Premiul de excelență al Concursului internațional de Arte vizuale „Noi și Eminescu”, Muzeul „ Mihai Eminescu” 2011
Diploma de excelență  Salonul profesorilor de arte vizuale, ediția a X a 2011
Diploma de excelență Euro Invent în cadrul expoziției internaționale a creativitații și inovării 2011
Diploma de excelență în cadrul expoziției Feerie de crăciun 2011
Premiul pentru sculptură Festivalul Internațional „ Arta și tradiția în Europa” – ediția  a-III-a 2012
Medalia  de aur Euro Invent în cadrul expoziției internaționale a creativitații și inovării 2012
Diploma de excelență  Salonul profesorilor de arte vizuale, ediția a XI a 2012
Medalia „Inventica 2013” Euro Invent în cadrul expoziției internaționale a creativitații și inovării
Medalia  de argint  Euro Invent în cadrul expoziției internaționale a creativitații și inovării 2013
Premiul U.A.P.R. pentru sculptură, Bienala Lascăr Vorel ediția XIII  2013
Marele Premiu al expoziției concurs Eminesciana ediția a IV a, 2014
Medalia de Argint a Salonului de Carte EUROINVENT – 2014
Premiul pentru sculptură în cadrul Festivalului internațional A.R.T.E. - 2015
Premiul pentru sculptura Salonul Internațional al Profesorilor de Arte Vizuale, ediția a XV a 2016
Medalia  de argint  Euro Invent în cadrul expoziției internaționale a creativitații și inovării 2016
Premiul pentru sculptură în cadrul Festivalului Internațional A.R.T.E. „ Art. Viziuni contemporane 2016”

Simpozioane:            
Simpozionul național „ARTĂ ȘI SACRALITATE”, Cucuteni, 2002
Simpozionul de sculptură în cadrul Festivalului „Hațegana”, Hațeg, 2003
Simpozionul de sculptură Casa Alba, Gura Humorului, 2005
Simpozionul de sculptură Artis 600, Iaşi, 2008
Simpozionul de acuarelă Celic-Dere - Argamum,Tulcea, 2008
Simpozionul  internațional de sculptură artFORest, Sîngeorz-Băi,  2012
Simpozionul  internațional de sculptură Iskenderun, Turcia, 2013
Tabăra de pictură și sculptură „ Piața Unirii, Piața artelor” din cadrul Festivalului Internațional al Educației FIE 2014, Piața Unirii, Iași, 2014
Tabăra de pictură și sculptură „ Artiștii plastici în Moinești ”, Moinești, 2015
Tabăra de pictură Tescani, Muzeul Național George Enescu, Tescani 2016
Tabăra de sculptură în metal Galați 2016

Alte forme de manifestare artistică:
PERFORMANCE
„Robinet pentru deschiderea închiderii” – în cadrul expoziţiei
„480 de minute” – Baia Publică Iaşi, 2001

INSTALAȚIE
„Nu mai incap nicaieri” Atelier 35, galeria “Cupola”  Iași, 2004

 

Aripi, clopote şi chei de lectură

În general vorbind, sculptura, bunăoară cea în metal, împreună cu zonele adiacente, asamblajul sau instalaţia, reprezintă domenii deopotrivă tradiţionale şi moderne.
Paradigma lucrului în volum rămâne aceeaşi, dar saltul tehnologic corespunzător prezentului invită la abordări altădată de neimaginat, în sensul că aşteptările, canoanele şi tipul de conştiinţă sunt, de la perioadă la perioadă, altele. În aceste condiţii, interogaţiile privitoare la reiterare şi originalitate îşi au un loc firesc în actul receptării.

Sculptura lui Sorin Purcaru este pe cât de particulară, pe atât de surprinzătoare. Contextul în care evoluează artistul este unul postmodern, întrucât acesta concepe lucrări inedite operând cu materiale, tehnici şi forme care ţin, să spunem, de lexicul consacrat al sculpturii, niciodată însă în aceleaşi raporturi şi cu aceeaşi finalitate. Avem de-a face cu un sistem coerent de gândire vizuală, care îşi află baza în deplina stăpânire a mijloacelor de lucru, fapt complementar capacităţii de convertire a proprietăţilor fizico chimice ale materialelor utilizate în posibilităţi de exprimare.  

În munca artistului, interferenţele dintre grafică, sculptură clasică şi sculptură în metal sunt consecinţe directe ale unor subtile determinări reciproce. La nivel morfologic, schiţa bidimensională, realizată pe hârtie ori vizualizată mental, graţie experienţei acumulate, precede faza lucrului propriu-zis, aceea a confruntării tridimensionale cu materialele folosite.
Altfel spus, soluţia finală transcende etapele prin care se ajunge la ea. Subliniem acest fapt, deoarece nu puţini artişti îşi creează piesele din aproape în aproape, pornind de la o idee de bază, dar lăsând materia să aleagă sau cel puţin să propună ce se va întâmpla pe parcurs cu respectivele lucrări.

Viziunea analitică pe care am semnalat-o la Sorin Purcaru nu anulează însă componentele care ţin de sinteză. Întotdeauna, continuarea ori replica unui ornament de pe un fragment readymade în afara lui, se va constitui într-o provocare ori subiect de reflecţie. Creativitatea presupune, printre altele, şi o distanţare relativă de argumentele logicii. De la caz la caz, regulile pot fi confirmate, infirmate ori impuse. O privire de ansamblu, fie ea succintă, asupra corpusului de lucrări semnate de Sorin Purcaru, va revela dimensiunea eclectică a acestora, atribut care ţine de voinţa artistică postmodernă, direcţie semnalată anterior.

Apropierea controlată de Giacometti şi de Paciurea, sub semnul simbiozei, este doar un posibil exemplu. Dacă excludem din ecuaţie familia de lucrări din care fac parte, spre exemplu, Omul care se plimbă sau Himera văzduhului putem vorbi, la modul teoretic, despre reflexe morfologice suprarealiste şi deziderate simbolice. Citatele vizuale, cu ghilimele de rigoare puse în mod corect şi la vedere, completează atmosfera compozită la care ne referim.
Structurilor filiforme ascendente, prelungite uneori prin nervuri, li se opun adeseori forme volumetrice compacte, orizontale sau oblice, care aduc în discurs raporturile dintre vectori şi materialitate, potenţate prin amplele relaţii dintre plin şi gol. Linia este chemată să confere expresie ansamblelor, ale căror contururile presupun întretăieri de linii şi motive. Cezura dintre principalele linii de direcţie capătă astfel putere.Lucrările lui Sorin Purcaru sunt organizate, metaforic vorbind, centrifugal. Acestea determină un anumit spaţiu vital, proporţional cu dimensiunile, fără a se constitui în repere agresive.
Şi pentru că am ajuns în acest punct, este momentul să afirmăm faptul că respectivele lucrări rezistă magistral la subdimensionări şi supradimensionări, desigur prin

 

reinterpretarea detaliilor, ornamentelor si adaptarea tipului de slefuire a suprafetelor īn raport cu noile coordonate. Revenind, aerul din jur este pus iluzionistic în vibraţie, iar lumina joacă un rol esenţial în acest joc. Am introdus în analiză ideea jocului deoarece componenta ludică este o altă direcţie de dezvoltare a artistului, în creaţia căruia totul este benign. Nici o urmă de dramatism ori de negativism; nici o trimitere spre zona întunericului, nici a transfigurării, în lucrările pe care le realizează. Nimic excepţional nu s-a produs şi nici nu este pe cale de a se întâmpla în ceea ce le priveşte.

La celălalt pol, fără a fi lipsite de valenţe simbolice, lucrările biomorfice propuse de Sorin Purcaru îmbracă formele unui decorativism suveran. Ceea ce contează sunt îmbinările, combinările, texturile şi proprietăţile materialului însuşi, organizat întotdeauna în structuri deschise din care prevalează plinul.

Materialele participă în mod pasiv, dar cu rol important în economia generală a lucrărilor. Oţelul, inoxul, bronzul sau alama reprezintă texte vizuale în sine, cu atât mai mult cu cât pot fi reunite în aceleaşi piese. Funcţiile şi relaţiile dintre acestea sunt stabilite însă de sculptor, în limitele faptului că fiecare tip de material are proprietăţi estetice specifice. Artistul marşează pe cartea structurilor organice, puse în slujba formelor antropomorfice, fără a insista însă pe anatomie. Personajele animaliere, prezente şi ele în creaţia artistului, aparţin regnului aviar sau al mamiferelor. Acestea sunt trecute de fiecare dată prin filtrul unor metamorfoze de sorginte suprarealistă. Folosirea picioarelor ca socluri este o caracteristică a sculptorului, care eludează astfel elementele arhitecturale adiacente lucrărilor, refuzând fundalul zidurilor, siguranţa nişelor şi axele de forţă exterioare, în favoarea impunerii independenţei lor. Autonomizarea limitelor formale conduce spre faptul că lucrările nu au unghiuri preferenţiale de vizionare.
Ca observaţie, personajele lui Sorin Purcaru sunt reprezentate în mod recurent în ipostaze sexuate, expresie a unui erotism fără conotaţii epicuriene. Mai mult, latura sexuală este literalmente construită cu ajutorul unor asamblaje readymade, ce aduc în discurs o componentă moderat umoristică, prezentă de altfel şi la alte niveluri. Readymade-ul este o altă constantă a muncii artistice întreprinse de Sorin Purcaru. Fie că se constituie în citat, în cheie de lectură sau în element de semnalizare, acesta are funcţii active în economia lucrărilor. Clopote, subansambluri mecanice ori chei, organizate uneori sub formă de aripi, devin, graţie concepţiei generale, laitmotive ale unor serii de piese seducătoare prin rafinamentul execuţiei.

Artistul imprimă o deosebită coerenţă pieselor sale prin stilizarea optimă a elementelor distincte şi continuitatea dintre părţile real palpabile şi aparenţele pur optice. Oglindirea, în tandem cu deformarea planurilor, reprezintă un efect de bază în munca sa. Dintr-o altă perspectivă, constatam că liniile şi suprafeţele net delimitate cedează în faţa celor difuze. Astfel de lucrări au o mare capacitate de integrare în spaţii exterioare naturale sau urbane, fiind ideale pentru proiecte ambientale încadrabile în direcţia Site-Specific Art.

Sorin Purcaru este mai degrabă un artist vizual al confluenţelor decât un sculptor clasic, dedicat vreunui stil anume sau mediu. Paradoxal, din creaţia sa transpar concepţia unitară şi maniera originală. Un fapt deosebit de important este că artistul poate fi recunoscut prin creaţia sa dincolo de influenţe, confluenţe, apropieri voite şi distanţări precaute. Toate acestea reprezintă doar eventuali termeni interschimbabili ai unui mereu constant modus operandi.

Mihai Plămădeală, istoric şi teoretician de artă

 

 
 

In timp de pavilionul romanesc/ bucurestean al Bienalei venetiene vrea sa dea lovitura mondiala cu un happening al nimicului - expunind chiar nimicul - dincoace, in restul tarii, indivizi bizari, considerati de intrepizi manageri ai vaccumului drept retardati ai vizualului, se simt minunat facind arta autentica. Nu trebuie sa bintui distante obositoare pentru a da de ei: la doi pasi de propriu-mi atelier din Armeana, intr-un Lapusneanu al Iasului dintotdeauna, in curtea atelierelor in care maestri sau doar debutanti lucreaza fascinati (fara sa se plictiseasca de propria pictura sau sculptura, dimpotriva, mereu sondindu-le), se afla spatiul minim al unui extrem de original sculptor: Sorin Purcaru. De abia preparator la academia ieseana de arte, galateanul cu aer de june prim hollywoodian se incapatineaza de citiva ani sa se mentina in perimetrul formei armonice, asta neinsemnind defel omisiunea solutiilor momentului. Dimpotriva, socul produs de recentele lui aparitii publice e unul al avangardei europene fara virsta, de mentinere in datele frumosului neeshibat.

Contextul e cel sugerat initial de un Marcel Duchamp, la inceputul celuilalt secol, cu obiecte din sfera imediata a cotidianului, celebrele ready-made, el insusi celebru prin al sau Uscator de sticle, Purcaru insa preferind, pare- se, maniera celuilalt Duchamp, Raymond, dit Villon, al carui Cal, aflat de-atunci in colectia Peggy Guggenheim de la Venetia (poftim, iar Venetia!), convenindu-i cumva prin sculpturalitatea mai evidenta, mai solida a fratelui mai mare.

Pentru ca expozitiile lui Sorin Purcaru, atelierul sau sint populate cu siluete (indubitabil umane!) carora mult inventivul si mult glumetul sculptor le-a atasat/ le-a incorporat cele mai bizare/ nu insa si cele mai nefunctionale accesorii. Lasindu-l sa-si detalieze expeditiile in cautarea acestor obiecte,cindva indispensabile, acum gratuite, mi-a suscitat dorinta de a-l insoti in talciocurile
lumii, in iadurile/ raiurile accesoriilor parasite (citeva rafturi din atelier sint burdusite cu aceste piese care inca dorm, dar care, trezite, vor da identitate viitoarelor exponate).

 

Asa cum, de dragul eufoniei, insiruirea citorva curente ale avangardei: Pop-Art, arta conceptuala, happening, Body-Art,  ccumulation poate distra superior, tot asa inventarierea pieselor din rafurile lui Sorin poate amuza pur muzical: robinet de cada, sonerie de telefon (antebelic), clopotel, talanca, disc de ambreiaj, sufleta de zugrav, sa de bicicleta, broasca de usa. Din acest laborator al nimicurilor (care cindva ne-au facut viata mai lejera), Sorin Purcaru a trimis in expozitii piese de o sculpturalitate solida, bazata, evident, inainte de orice, pe talentul sau nativ: Zburatorul cazut are in loc de cap o elice de motor, Zeita Apa-Canal are nuri din segmente de tevi si tevisoare dar si sini - sonerie de telefon, dar si cap din, buuum, un rest aripat de proiectil, Integrare prin absorbtie e un mare tub alb, gata sa-l absoarba pe homunculul sorinian, Masina de clonatocat e, pur si simplu, o ginganie sprintara in stare de surprize ginecologice, Masina de zburatacit e chiar asa, o masina de zburatacit, Omul manipulat are intre picioare un mic si complicat ansamblu de piese cu diabolica intentie, in sfirsit, pentru racordarea la prioritatile momentului, un Eurocal...

Sincer, pictoscriptologul din mine il invidiaza pe ingeniosul (bine temperat) Sorin pentru incitantul sau apetit combinativ.

Finalmente spus, e teribil de reconfortant sa dialoghezi cu acest exponent (autentic, nu confectionat conjunctural) al noului val, pastrindu-si distanta amuzat rezonabila fata de febricitarile impostoare ale periferiei artei. Ale inclinatiilor ei gregare. De unde si dictonul lui atit de amuzat apodictic, rostit in clipa cind ii string mina (fauritoare), pentru dorita noastra revedere: a fi actual este sa lucrezi in momentul de fata...
Rid singur pe Lapusneanu, in encefal sunindu-mi un titlu (noician) al lui Sorin: Robinet pentru deschiderea inchiderii...

Val GHEORGHIU